Някои хора биха казали, че софтуерът е приоритет номер едно и идва преди всичко друго. Съгласни сме с това, но дори идеалният софтуер за вашите нужди да е някъде около Вас, все още не знаете как да се работите с него. Има услуга, предназначена да запълни празнината и да ви позволи да разберете всички основни и усъвършенствани функции, възможности и детайли на софтуерния продукт.
Софтуерната документация Ви помага да се запознаете с всички софтуерни функции, атрибути и предназначение. Чрез документиране на софтуерни продукти можем да ви помогнем да обясните на потребителите и разработчиците как този софтуер оперира или се използва.
Документацията на софтуерните продукти е дълъг процес, който се състои в събиране на всички писмени документи и материали, описващи разработването и използването на софтуера. Правейки това, може да сте сигурни, че ще притежавате пълен документален набор от блокове информация за разработката на софтуера, който може да бъде полезен в бъдещи начинания и проекти.
Екипът на Drop Monster може да предостави следните видове инструменти за софтуерна документация за всеки етап от жизнения цикъл на проекта:
 • Документация за крайния потребител
 • Документация на изискванията
 • Документация за софтуерна архитектура
 • Документация за API
 • Документация на база данни
 • Документация за тестване
 • Маркетингова документация
Фокус върху
 • Сложност на информацията
 • Прости / Разширени отчети
 • Различни категории информация на едно място
 • Съвместно редактиране
Използвани технологии
 • Jira
 • Confluence
 • Huddle