Нашият екип е способен да разработва приложения за Android и iOS, които да привлекат вниманието на вашите потребители, насочвайки ги по пътя към успешната продажба.
Да се изгради нейтив софтуер за дадена операционна система означава да се използват всички възможности на мобилните устройства в името на потребителя, прилагайки най-новите технологии и опции за интеграция.
Това изисква безспорно ниво на опит и възприятие за цялата голяма картина – от писане на кода, до изпълнение и тестване и възприемане от потребителя.
Ние знаем, че всичко това би могло да проработи успешно и да допринесе за развитието на бизнеса Ви, когато има солидна основа за развитие и превръщане на мобилния продукт в истински печеливш бизнес.
Нашият екип работи с Delphi за разработка на софтуер за Android и iOS, със силен акцент върху яснотата и отлично написания код.
Ние сме страхотен екип от визионери, дизайнери и разработчици. Работейки заедно, ние успяваме да превърнем редовете от букви, цифри и команди в действащи приложения за Android и iOS.
Ние разработваме приложения за всички текущи версии за Android и iOS, като започнем от 1.6 и стигнем до най-новите версии.
ЗАПИТВАНЕ
MobileAppsDevelopment
Фокус върху
  • Производителност
  • Надеждност
  • Сигурност
Използвани технологии
  • Delphi
  • C#
  • DevExpress components