Разработката на софтуер по индивидуална поръчка е сложен процес на проектиране, създаване, внедряване и поддържане на софтуер с предварително определен набор от потребители, функции или членове. Като екип от специалисти по разработка на софтуер, ние планираме разумно, проектираме ефективно и създаваме интелигентни решения за различни цели и екипи, работещи с Windows и MacOS.
Drop Monster създава потребителски софтуер както за професионална, така и за лична употреба. Често стандартният софтуер не е това, което търсите, затова ние имаме индивидуален подход към всеки наш клиент и създаваме продукти, които напълно отговарят на Вашите изисквания. 
Ние създаваме софтуера така че да използвате различни функционалности и да работите ефективно според вашите нужди. Разбира се, винаги има възможност за разширяване и надграждане на функционалността на софтуерния продукт, за да отговаря на всички критерии.
Предимството да работите със софтуер, съобразен с вашите нужди е, че не е необходимо да адаптирате работата си към съществуващия софтуер, а по-скоро да я оптимизирате. Можете да сте сигурни, че нашите специалисти ще ви обяснят и представят най-доброто решение за вашата организация според индивидуалните особености на бизнеса Ви.
Drop Monster Team се ангажира да предостави професионални и напълно персонализирани услуги за разработка на софтуер, отразяващи Вашите бизнес нужди. 
Ние не използваме готови решения. Ние работим като част от Вашия екип за анализ на проблемите и предоставяне на стратегически решения за подобряване на Вашите бизнес резултати.
customsoftware_Dev
С две думи – вашата идея или концепция се реализира с нашата експертна помощ.
ЗАПИТВАНЕ
Фокус върху
  • Безпроблемно сътрудничество
  • Прозрачност в работата
  • Сигурно изпълнение
Използвани технологии
  • Delphi
  • C#
  • C++
  • DevExpress components