Всеки разработчик на софтуер е наясно, че бъговете са част от процеса на написване на кода. Тъй като оптималното изпълнение и ефективност на един софтуер зависи от това как е написан, изчистването на грешките има ключово значение. Тестването и отстраняването на бъгове са задължителна и важна стъпка от процеса на разработка, която е от решаващо значение за текущото изпълнение на целия проект.
При всеки старт на проект ние разпределяме голямо количество ресурси за тестване, за да сме сигурни, че предоставените софтуерни продукти са стабилни и функционират отлично. От първите битове на компилациите до официалната версия на продукта, нашият QA екип гарантира, че се откриват и идентифицират грешките, за да се приложат доказани практики за отстраняване на проблемните софтуерни дефекти.
ЗАПИТВАНЕ
Фокус върху
  • Осигуряване на по-добра функционалност
  • Валидиране и проверка характеристиките на софтуера
  • Гарантирано качество
qa
Използвани технологии
  • Ръчно и автоматизирано тестване
  • Тестване на използваемост
  • Отстраняване и коригиране на грешки
  • Последваща помощ